دربـــاره مـــا

نویاویژن، شرکتی دارویی با مالکیت خصوصی است که در سال 1395 با هدف تولید و فروش محصولات دارویی و بهداشتی تاسیس شد. گروه نویاویژن با چشم انداز تبدیل کردن ایده‌های نوین علمی به درمان‌های دارویی موثر، ارائه راهکارهای درمانی خود را در راستای تولید محصولات با کیفیت و مقرون به صرفه دنبال می کند و همواره در صدد بوده تا با بهره‌مندی از دانش تخصصی روز و بررسی جدیدترین راهکارهای سلامتی دنیا، قدمی اثربخش در جهت افزایش سطح سلامتی جامعه بردارد.

دربـــاره مـــا

نویاویژن، شرکتی دارویی با مالکیت خصوصی است که در سال 1395 با هدف تولید و فروش محصولات دارویی و بهداشتی تاسیس شد. گروه نویاویژن با چشم انداز تبدیل کردن ایده‌های نوین علمی به درمان‌های دارویی موثر، ارائه راهکارهای درمانی خود را در راستای تولید محصولات با کیفیت و مقرون به صرفه دنبال می کند و همواره در صدد بوده تا با بهره‌مندی از دانش تخصصی روز و بررسی جدیدترین راهکارهای سلامتی دنیا، قدمی اثربخش در جهت افزایش سطح سلامتی جامعه بردارد.