فــروش مــواد اولیــه

شرکت نویاویژن آریان، با هدف حفظ و ارتقای کیفیت محصولات دارویی ایران و کمک به تولیدکنندگان و زنجیره تامین، اقدام به تامین مواد اولیه خام دارویی از معتبرترین تولید کنندگان جهانی کرده است.

فــروش مــواد اولیــه

شرکت نویاویژن آریان، با هدف حفظ و ارتقای کیفیت محصولات دارویی ایران و کمک به تولیدکنندگان و زنجیره تامین، اقدام به تامین مواد اولیه خام دارویی از معتبرترین تولید کنندگان جهانی کرده است.

Manipal Natural private limited